Bij Judoclub Nieuwstadt is de contributie afhankelijk van de leeftijd. De leeftijdscategorieën met de bijbehorende contributies per maand staan vermeld in onderstaande tabel. Er zijn kortingen voor meerdere leden uit hetzelfde gezin.

LeeftijdEerste lid uit gezin
1 les/week
Eerste lid uit gezin
2 lessen/week
Volgend lid uit gezin
1 les/week
Volgend lid uit gezin
2 lessen/week
4 t/m 5 jaar € 12,00 nvt € 11,00 nvt
6 t/m 12 jaar € 14,00 nvt € 13,00 nvt
13 t/m 16 jaar € 14,50 nvt € 13,50 nvt
vanaf 17 jaar € 16,00 nvt € 15,00 nvt

 

Iemand begint de contributie uit een hogere categorie te betalen vanaf de maand waarin de leeftijd van de ondergrens van die categorie bereikt wordt. Bijvoorbeeld: vanaf de maand dat iemand 13 wordt, begint hij/zij de contributie uit de categorie 13 t/m 16 jaar te betalen.

Het lidmaatschap, en de hiervoor verschuldigde contributie, loopt vanaf ingangsdatum lidmaatschap tot datum schriftelijke afmelding bij het secretariaat. De contributie loopt door tijdens vakanties.

De betaling van de contributie geschiedt uitsluitend middels automatische incasso (behalve bij buitenlandse bankrekeningen) via de bank (Rabobank Westelijke Mijnstreek, rekeningnummer NL71 RABO 0136 804667, BIC code RABONL2U). Het komt helaas nogal eens voor dat automatische incasso’s mislukken, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende saldo op de rekening van de geïncasseerde staat of omdat de rekeninghouder het bedrag terugboekt (storneert). Vanwege de extra kosten, zullen we voor elke herstel-incasso € 2,50 in rekening brengen.

Als de contributie in één keer voor een heel jaar betaald wordt, wordt er een korting van 10% in rekening gebracht. Bij vooruitbetaling van een half jaar zal een korting van 5% worden toegekend. Mocht de judoka of jiu-jitsuka besluiten vóór afloop van deze termijnen zijn/haar lidmaatschap te beëindigen, dan is restitutie van contributie slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk. Deze situaties worden per geval door het bestuur bekeken en beoordeeld.

Overige kosten

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 7,50. Daarmee wordt het nieuwe lid ingeschreven bij de vereniging. Het geborduurde stoffen embleem van de vereniging kost € 5,00.

Voor deelname aan examens is er een inschrijfgeld van €5,- (dit bedrag is incl. verdiende tuimels). Voor het behalen van een slip wordt €1,- extra in rekening gebracht. En voor het behalen van een dunne band van de rol wordt €2,50 extra verrekend. Verder wordt voor het behalen van een dikke band wordt €5,- extra verrekend. Dit wordt geïnd als men aan een examen deelneemt en is bedoeld om de kosten voor nieuwe band of slip, diploma, de zaalhuur en de examinatoren te dekken.

Naast bovengenoemde kosten zijn er meer incidentele kosten voor een judo-uitrusting, deelname aan toernooien en activiteiten georganiseerd door de vereniging zoals bijvoorbeeld uitstapjes.

Contributie Judobond Nederland

Elk lid van de Judoclub Nieuwstadt is verplicht om zich ook aan te melden als lid van de Judobond Nederland (JBN). Hiervoor is ook contributie verschuldigd. Veel toernooien en stages zijn alleen toegankelijk voor leden van de JBN. Verder mogen alleen door de JBN examens worden afgenomen voor hogere banden (vanaf eerste Dan, zwarte band). Alleen diegenen die bij de JBN ingeschreven staan, kunnen deelnemen aan deze examens. Meer informatie over de JBN is te vinden via www.jbn.nl

.