Onze vereniging is in januari 2014 gestart met tuimeljudo. Tuimeljudo richt zich speciaal op kinderen van 4 en 5 jaar. Bij het tuimelen leert het kind zich spelenderwijs valvrij te maken. Daarnaast leert het samenwerken met anderen, zodat sociale vaardigheden beter ontwikkeld worden. Tuimeljudo is verder heel goed voor de motorische ontwikkeling en het is een uitstekende manier voor een kind om zijn/haar energie kwijt te raken.

Per seizoen zijn er enkele lessen waar de leerlingen een examen doen. Bij het examen tuimeljudo kunnen de judoka's tuimels verdienen voor op hun band. Na alle tuimels behaald te hebben, verdient het een gele slip. Op deze manier sluit het tuimeljudo uitstekend aan op de jeugdjudolessen.

Kom vrijblijvend naar een training om een proefles mee te draaien. Heb je vragen neem dan even contact op!

tuimel 2020

Wat zijn de diverse tuimels?

Witte tuimel

In de les hebben ze de achterwaartse tuimel gemaakt en de voorwaartse tuimel. Dit wordt geoefend in de vorm van spelletjes zodat ze vanuit zichzelf kunnen tuimelen. Vanuit "kikkerzit" kunnen ze de achterwaartse tuimel maken.

Gele tuimel

Ze kunnen in samenwerking met elkaar de achterwaartse tuimel vanuit staande positie maken. De voorwaartse tuimel kan nu zonder hulp gemaakt worden en vanuit ren-situatie.

Oranje tuimel

Ze leren nu ook de tuimel zijwaarts links en rechts. De voorwaartse tuimel kunnen ze nu ook doen door elkaar te laten omrollen. Het stoeien gaat nu ook een rol spelen. Ze mogen elkaar vanuit "kikkerzit" proberen om te duwen.

Groene tuimel

Ze kunnen nu de voorwaartse tuimel over een "bokje" maken. Doordat ze een voet over het bokje heen zetten wordt de tuimel al een judorol. Het kind gaat steeds gemakkelijker "vallen" doordat de oefeningen steeds herhaald worden. Het valbreken begint nu een automatisme te worden. Ze mogen nu op hun knieën stoeien en elkaar proberen om te duwen naar alle kanten. Zo wordt de reactie getraind om onverwachts een val te breken.

Blauwe tuimel

Ze kunnen nu de tuimel achterwaarts door op een bokje te gaan zitten. Het is nu heel belangrijk dat ze de val breken d.m.v. afslaan. Het afslaan wordt al vanaf de eerste les geoefend zodat dit niet meer vreemd is. Ze leren nu ook staand stoeien met elkaar. Ze mogen elkaar proberen om te krijgen met de staphaak (beenworp), die bij het judo ook geleerd wordt. Zo leren ze ook onverwachts hun val te breken.

Bruine tuimel

Als ze eenmaal de bruine tuimel hebben behaald, kunnen ze doorstromen naar het judo. De basis is daarvoor al gelegd. Ze kunnen dan heel gemakkelijk meekomen omdat het valbreken geen probleem meer is en het stoeien met elkaar ook niet onbekend meer is.