Onze vereniging is in april 1974 opgericht onder de naam Judo Club Nieuwstadt. Ze is ingeschreven in het verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel in Roermond onder nummer 40186161. Ze is aangesloten bij de Judo Bond Nederland (JBN) onder verenigingsnummer D2SQ12G. De Judo Bond Nederland wordt erkend door de Nederlandse Sportfederatie en staat onder toezicht van het Ministerie van WVC. De Judo Bond Nederland is daarmee de enige officieel erkende sportbond op dit gebied in Nederland.

Van oorsprong richt Judoclub Nieuwstadt zich op het verzorgen van judotrainingen met nadruk op het recreatieve aspect van de sport. Later is daar de tak Jiu-Jitsu bijgekomen. Sinds januari 2014 kunnen ook 4- en 5-jarigen bij ons terecht om kennis te maken met de judosport via het zogenaamde tuimeljudo.

Naast trainingen organiseren we ook andere sociale activiteiten voor onze leden die niet direct iets met Judo of Jiu-Jitsu te maken hebben zoals schaatsen, klimmen of bowlen.